life-coaching-opportunity-quote

Handling är skillnaden mellan dröm och verklighet!

Jag coachar inte enbart genom traditionell coaching med effektiva frågor och övningar, jag använder även min kompetens inom Psykosyntes, Psykodynamisk psykoterapi och meditation. Detta gör att utvecklingsprocessen som sker utgår från en förankring i själ och hjärta. Det gör också att det kan ske väldigt mycket under några få sessioner jämfört med annan traditionell coaching. Du har alla svaren inom dig, och jag hjälper dig att finna dem. Genom min starka intuition och min terapeutiska kompetens hjälper jag dig även att se omedvetna mönster på ett djupare plan. Mönster som idag hindrar dig från att nå de mål som du vill uppnå, och leva det liv du vill leva fullt ut.

Don´t change so that people will like you. Be yourself and the right people will love the real you. 

Vad är coaching? Min roll är att hjälpa dig att optimera dina resurser. En coach öppnar upp för nya synsätt, lyssnar, inspirerar, skapar handlingsplaner och följer upp. Ansvaret för att nå dina mål ligger alltid hos dig själv. Samtalen leder dig direkt mot dina livsmål och drömmar. En coach ger inga råd, utan ställer kraftfulla frågor och utmanar dig, så att du finner dina svar och din väg mot den uppsatta målsättningen. Fokus är på det som går att påverka, nu och framåt, men finns det något mönster i dåtiden som hindrar dig så hjälper jag dig att få syn på det.

Every new day is a chance to change your life.

Individuell coaching

Unknowneeue

Vid individuell coaching träffas vi i min lokal, eller på annat lugnt ställe där inte omgivningen kan höra eller störa.Vi pratar, jag ställer frågor, och då och då gör vi övningar som öppnar upp ännu mer för att hitta svaren inom dig.

Jag ser även kraften i att coacha gående (Walk and talk) och/eller att coacha ute i naturen, där naturen kan öppna upp för andra svar och lösningar.

Läs mer

Gruppcoaching

 Unknowntrelöv

Det händer något speciellt när man träffas i en grupp och coachas i samma rum. Genom att våga dela med dig av dig själv så stärker du din självkänsla och ditt självförtroende. Du får också chansen att följa de andra deltagarna och deras övningar och process mot sina mål. Ett utmärkt tillfälle att bli inspirerad av de andra deltagarna.

Läs mer

Coachingpaket Malmö

Unknouuwn

Ett coachingpaket som passar dig som bor i Malmö, men som tycker att det kan förenkla att ha mail- eller telefonkontakt mellan tillfällena som vi träffas.

Detta ingår:

Läs mer

Coaching via telefon

Unknownsasa

För dig som inte har tid att ses, eller kanske har svårt att ta dig till Malmö så coachar jag även via telefon.

Sättet att coacha blir på samma tillvägagångssätt. Vi pratar, jag ställer frågor, och då och då gör vi övningar som öppnar upp ännu mer för att hitta svaren inom dig. Precis som i personlig coaching får du ofta hemuppgifter för att processen ska framskrida även när vi inte har kontakt.

Läs mer

Coaching via mail

Unknownuoöaskfjd

Coaching via mail passar dig som tycker om att uttrycka dig i text. Genom att sitta och skriva får du tillgång till mer information inom dig än vad du kanske hade gjort om du hade pratat.

Du kommer att få hjälp av mig genom att få en hel del frågor som får dig att fundera och tänka efter, leta efter svaret inom dig. Genom min starka intuition ställer jag rätt frågor som hjälper dig på vägen. 

Läs mer

Coachingpaket Distans

Unkihhhhhnown

 

Ett coachingpaket som passar dig som inte har möjlighet att ta dig till Malmö, eller av andra skäl väljer att inte träffas personligen. (läs om de olika coachingalternativen under respektive rubrik).

Detta ingår:

Läs mer